1 2 3 4 5 6

Dự án siêu thị đá granite & marble

Ngày đăng: 30-11-2015 08:02:25 AM

- Vị trí: Quận 12, TP.HCM

- Qui mô: 9.600m2

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV SXTM XNK Tây Nam

- Ngành nghề: Vật liệu xây dựng

- Phạm vi công việc: Sản xuất và thi công lắp đặt

 

 

 

 

 

 

 

Khách hàng - đối tác