1 2 3 4 5 6

Dự án Nhà xưởng Dona Quế Bằng

Ngày đăng: 01-06-2016 03:01:29 PM

- Vị trí: Vỉnh Cửu, Đồng Nai

- Qui mô: 36,800m2

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dona Quế Bằng

- Ngành nghề: Kinh doanh sắt thép

- Phạm vi công việc: Sản xuất và thi công lắp đặt

 

 NHÀ XƯỞNG SỐ 11

 

 

 

 

 

 

 

Khách hàng - đối tác