1 2 3 4 5 6

Dự án nhà máy Shenlong Fur

Ngày đăng: 30-11-2015 07:52:47 AM

- Vị trí: KCN Thành Thành Công, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

- Qui mô: 20.000m2

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Shenlong Fur

- Ngành nghề: Sản xuất da - lông thú

- Phạm vi công việc: Sản xuất và thi công lắp đặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khách hàng - đối tác