1 2 3 4 5 6

Dự án nhà máy kim tín

Ngày đăng: 23-01-2016 12:19:23 PM

- Vị trí: Huyện Cần Đước, Long An

- Qui mô: 43.000m2

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Kim Tín

- Ngành nghề: Vật liệu hàn

- Phạm vi công việc: Sản xuất và thi công lắp đặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khách hàng - đối tác