1 2 3 4 5 6

Dự án nhà máy kaolin

Ngày đăng: 30-11-2015 08:05:59 AM

- Vị trí: Huyện Chơn Thành, Bình Phước

- Qui mô: 3.500m2

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản KL

- Ngành nghề: Khai thác khoáng sản

- Phạm vi công việc: Sản xuất và thi công lắp đặt

 

 

 

 

 

 

 

Khách hàng - đối tác