1 2 3 4 5 6

Dự án nhà máy gạch men Ý MỸ

Ngày đăng: 30-11-2015 08:01:26 AM

- Vị trí: KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

- Qui mô: 35.000m2

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Công nghiệp Ý Mỹ

- Ngành nghề: Vật liệu xây dựng

- Phạm vi công việc: Sản xuất và thi công lắp đặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khách hàng - đối tác