1 2 3 4 5 6

Dự án nhà máy cơ khí Phú Việt

Ngày đăng: 11-11-2015 11:31:34 PM

- Vị trí: KCN Xuyên Á, Đức Hòa, Long An

- Qui mô: 2.500m2

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng Phú Bình

- Ngành nghề: Cơ khí

- Phạm vi công việc: Sản xuất và thi công lắp đặt

 

 

 

 

 

Khách hàng - đối tác