1 2 3 4 5 6

Dự án Nhà kho và bồn mật Qui Nhơn

Ngày đăng: 12-12-2016 04:20:29 PM

- Vị trí: Cảng Qui Nhơn, Bình Định

- Qui mô: Bồn mật - 10,000m3, Nhà kho - 3,000m2

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Thương Mại Thành Thành Công

- Ngành nghề: Sản xuất mía đường

- Phạm vi công việc: Sản xuất và thi công lắp đặt

 

 

 

 

 

 

 

 

Khách hàng - đối tác