1 2 3 4 5 6

Dự án Nhà kho Cảng Phú Hữu

Ngày đăng: 30-11-2015 07:50:14 AM

- Vị trí: Quận 9, Tp.HCM

- Qui mô: 9.600m2

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vận Tải và TM Quốc Tế 

- Ngành nghề: Logistic

- Phạm vi công việc: Sản xuất và thi công lắp đặt

 

 

 

Khách hàng - đối tác