1 2 3 4 5 6

Dự án Kho lạnh 50,000 Pallets

Ngày đăng: 30-11-2015 08:03:16 AM

- Vị trí: Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

- Qui mô: 26.580m2

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần cảng Minh Phú Hậu Giang

- Ngành nghề: Thủy sản

- Phạm vi công việc: Thiết kế, Sản xuất và thi công lắp đặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khách hàng - đối tác