1 2 3 4 5 6

Dự án Bồn mật rỉ 10.000m3

Ngày đăng: 21-07-2015 02:42:53 PM

 

- Vị trí: Cảng Gò Dầu, Đồng Nai

- Qui mô: 10,000m3

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Thương Mại Thành Thành Công

- Ngành nghề: Sản xuất mía đường

- Phạm vi công việc: Sản xuất và thi công lắp đặt

 

 

 

 

 

 

 

 

Khách hàng - đối tác